Kineziológia

One Brain

Kineziológia – účinná metóda 21. storočia

Stres, pracovné preťaženie, bolesť, strach, strata, smútok, hnev, úzkosť, komplexy…všetky tieto emócie, ktoré prežíva každý z nás, nepriaznivo ovplyvňujú naše fyzické a psychické zdravie. Človek pri ich dlhodobejšom pretrvávaní začína postupne pri riešení situácií strácať schopnosť logického uvažovania a nadhľad, jeho rozhodnutia sú chaotické a chýba im kreativita. V práci aj doma dookola opakuje staré, deštrukčné a neproduktívne reakcie …

Použitím techník ONE BRAIN je možné uvoľniť stres, a tým napomôcť organizmu k jeho sebaozdravovaniu a regenerácii. Všetky informácie potrebné ku práci s klientom sa získavajú priamo od neho resp. z jeho múdreho podvedomého JA. Využíva sa pritom metóda testovania svalov /biofeedback/, kedy negatívna emócia sval zoslabí, a pozitívna ho naopak spevní. Mozgu – nášmu biologickému počítaču môžeme zadať otázku, a odpoveď typu ÁNO/NIE dostaneme v podobe zmeny svalového napätia.

Využívaním postupov metódy ONE BRAIN často dochádza k zmierneniu až odstráneniu rôznych druhov strachu, úzkosti, depresie, komplexov, bolesti… Metóda sa využíva aj pri náprave porúch učenia /dyslexia, dysgrafia/, je veľmi účinná pri psychosomatických ťažkostiach (nespavosť, vysoký tlak, bolesti hlavy, bolesti chrbta, žalúdočné ťažkosti, mentálna anorexia, pomočovanie, ženské problémy, psychicky podmienená neplodnosť, zajakavosť…).

Je potrebné zdôrazniť, že kineziológia nie je druhom liečenia a nenahrádza lekársku starostlivosť. Jej základom je objavenie a uvoľnenie negatívnej emócie z minulosti, lebo táto na podvedomej úrovni ovplyvňuje a zasahuje do nášho súčasného správania a prežívania.

Na nastolenie energetickej rovnováhy v organizme sa používajú korekcie pozostávajúceho z dychových cvičení, masáže akupresúrnych bodov, pôsobenia svetla a farieb, cvikov na koordináciu mozgových hemisfér…

Niektoré problémy je možné odstrániť už po 2-3 sedeniach, iné si vyžadujú viac sedení. Je to ako keď šúpeme cibuľu. Niekedy trvá, než sa dostaneme k jadru. Vždy sa odkryje len to, čo sme pripravení pochopiť a spracovať. Tým je rešpektované a zachované bezpečnostné hľadisko práce.

Pri odblokovaní ostáva klient v stave plnej bdelosti, a vďaka svalovému testu kineziológ podstatne rýchlejšie odkrýva prvotné príčiny problému. V porovnaní s inými metódami dochádza tak k veľkej časovej úspore pre klienta (výrazne znížený počet stretnutí v porovnaní s klasickou psychoterapiou).

Sama som si celým procesom zmien a odblokovaní prešla v 3-ročnom výcviku v Prahe, ktorý som úspešne zavŕšila získaním medzinárodného certifikátu. Tak vlastne na základe osobných zážitkov a skúseností z výcviku viem, čím si moji klienti v priebehu terapie prechádzajú …