Kontakt

PhDr. Vanda Adamkovičová
psychológ – kineziológ

Tranovského 9, 031 01 Liptovský Mikuláš

Na konzultácie je nutné sa telefonicky objednať

0915 071 210