EFT Metóda

Cesta emocionálnej slobody

Výcvik v EFT som absolvovala v r. 2011 v Prahe, a veľmi rada túto metódu používam.

Číňania už pred 5000 rokmi vedeli o energetických dráhach, meridiánoch, ktorými prúdi univerzálna životná energia, ktorú pomenovali “čchi”. Prúdenie čchi v meridiánoch je priamo závislé od telesného a duševného stavu človeka. Akákoľvek porucha v jednej z týchto oblastí vedie k hromadeniu alebo blokádam v “energetickom toku”. Cieľom EFT metódy je uvoľnenie a odvedenie prebytočnej negatívnej enegie zo systému. Tým sa uvedie meridiánový systém späť do rovnováhy a zvýši sa energetická úroveň celého tela. Automaticky sa uvoľní napätie v tele aj na duchu, a človek sa opäť cíti kľudný a vyrovnaný. Tieto techniky /rýchle pohyby očí, farebná terapia, práca s telom, stimulácia meridiánových bodov a dráh/ využívam pri akútnych stavoch úzkosti, afektívnych poruchách nálad, náhlej psychosomatickej bolesti…Pri ľahších stavoch je efekt uvoľnenia okamžitý!!!

 

…no, a keď sú korene problému hlbšie, prechádzame na techniky kineziológie.